Από το 1993 έχουμε εξελιχθεί σε έναν από τους ειδικούς της πληροφορικής. Η ποιότητα και η καινοτομία μας είναι η εγγύηση για σταθερή ανάπτυξη. Αλλά όλα αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς μια ισχυρή ομάδα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη συνεχής ανάπτυξη και προώθηση όλων των εργαζομένων.

Ανοιχτές Θέσεις εργασίας