Επωνυμία:
  noris Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διεύθυνση:
  Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 170
  T.K. 54248 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο::
  +30 2310 323 547
Α.Φ.Μ.:
  800785728
Αριθμός ΓΕΜΗ:
  140868006000

Εταίρος:
  noris network AG
  Thomas-Mann-Straße 16-20
  90471 Nürnberg

Διαχειριστής:
  Στέλιος Γκίκας