Διεύθυνση

noris M.I.K.E.
Λεωφ. Kων/νου Καραμανλή 170
Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2310 323 547